Rotterdamse Rococo

Opdrachtgever
De Rotterdamse Salon (Anja Berkelaar)

Pakket
Vinger aan de pols (herschrijven, comprimeren en eindredactie van elk hoofdstuk)

Jaar
2022

Dit boek gaat over de bijzondere geschiedenis – een levensverhaal zou je kunnen zeggen – van een monumentaal Rotterdams pand. Een nauwkeurig en uitgebreid cultuurhistorisch en bouwtechnisch onderzoek, verwerkten we tot een handzaam en toegankelijk boek. Na een conceptbespreking en advies, nam ik vervolgens steeds een hoofdstuk onderhanden. In 12 hoofdstukken schotelen we de lezer een rijke geschiedenis voor. De uitdaging daarbij was om wetenschappelijke ‘wollige’ taal te herschrijven naar een leesbare tekst voor een breed publiek, zonder inhoudelijk in te leveren. Dat is gelukt, getuige ook Anja’s aardige testimonial hierover. In NRC stond dit leuke artikel naar aanleiding van de publicatie.

Andere projecten